Đấu thầu – Quản lý chi phí

Công bằng và minh bạch đem đến thành công

  • Tòa nhà CT02 và Khu thấp tầng KĐT TP Giao lưu
  • Tòa nhà Comatce Tower
  • Trụ sở Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
  • Nhà máy in và sản xuất bao bì GoldSun
  • Lựa chọn Nhà đầu tư các dự án Trần Lãm, Đông Mỹ Thái Bình

TIN TỨC DỰ ÁN MỚI

DMAX Việt Nam tiếp tục là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu: Quản lý, vận hành Tòa nhà Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại số 43, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội năm 2024 và Gói thầu: Bảo trì và sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tòa nhà làm việc của Bộ Ngoại giao tại Mễ Trì năm 2023.

ĐẤU THẦU – Tháng 11/2023: DMAX Việt Nam tiếp tục là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu: Quản lý, vận hành Dự án Thiết chế Công đoàn Hà Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư.

ĐẤU THẦU – Tháng 3/2023: DMAX Việt Nam tiếp tục là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu: Quản lý, vận hành Tòa nhà Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại số 43, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội năm 2023.

ĐẤU THẦU – Tháng 02/2023: DMAX Việt Nam thay mặt Chủ đầu tư làm bên mời thầu đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án Sửa chữa đường giao thông nội bộ; tường rào; chòi canh gác – Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội.

.

ĐẤU THẦU – Tháng 7/2022: DMAX Việt Nam Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Gói thầu: Bảo trì và sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tòa nhà làm việc của Bộ Ngoại giao tại Mễ Trì năm 2022.

ĐẤU THẦU – Tháng 5/2022: DMAX Việt Nam Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ Quản lý, vận hành tòa nhà Trụ sở Kiểm toán Nhà nước số 111 Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội.

ĐẤU THẦU – Tháng 9/2021 và tháng 6/2022. DMAX Việt Nam Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Gói thầu: Quản lý, vận hành Tòa nhà Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại số 43, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Quý IV năm 2021 và 07 tháng cuối năm 2022.

ĐẤU THẦU – Tháng 6/2021: DMAX Việt Nam Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Gói thầu: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị Nhà máy khuôn – Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

ĐẤU THẦU – Tháng 4/2021: DMAX Việt Nam Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu TB.05: Cung cấp lắp đặt thiết bị Giai đoạn II và Gói thầu PTV.01: Cung cấp dịch vụ vận hành quản lý Tòa nhà văn phòng kết hợp cho thuê – TTP Building.