Tư vấn giám sát

Chúng ta xây dựng những tòa nhà và rồi chúng định hình chúng ta.

Các dự án chủ trì tư vấn giám sát tiêu biểu:

  • Chung cư cao tầng Green Star – Khu đô thị thành phố giao Lưu
  • Khu đô thị mới Tân Tây đô
  • Tòa nhà Comatce Tower
  • Chung cư An Bình City – Khu đô thị thành phố giao Lưu
  • Cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị thành phố giao lưu